kto sme

činnosti
a služby

Servisné prehliadky a príprava na STK, EK

Výmena oleja /Castrol, Mobil, Esso/
Výmena filtrov /olejový, palivový, vzduchový, peľový/
Kontorla chladiacich kvapalín
Kontrola brzdovej kvapaliny
Kontrola bŕzd
Kontrola podvozkových častí
Pri príprave na prevedenie STK a EK aj kontrola výfukového systému
Nastavenie svetlometov
Po ukončení servisnej prehliadky prevedenie nastavenia servisného intervalu na palubnom počítači
a nalepenie informačnej nálepky na motor o následnej servisnej prehliadke

obr